Sponzoři 10. ročníku  (GeoMaraton 2003)

Těmto firmám jsme velice zavázáni a děkujeme jim,
že pomohli vzniknout 10.-tému jubilejnímu ročníku GeoMaratonu.
 
AGS spol. s r. o.
Šrobárova 5
130 00 Praha 3
www.agsgeo.cz
Gefos, a. s.
Kundratka 17
180 82 Praha 8
www.gefos.cz
GSG spol. s r.o.
Tiskařská 10
108 28  Praha 10
www.gsg.cz
 
Hrdlička spol. s r.o.
Za Lužinami 1084/33
155 00  Praha 5
www.hrdlicka.cz